Facebook : i-nethosting.com
Email : support@i-nethosting.com

0837851410

Our Hosting plans

i-nethosting.com มีแพ็คเกจให้ท่านอย่างจุใจกับเนื้อที่และการถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่จำกัดและยังมีแพ็คเกจถูกที่สุดเพียง 700 ต่อปี (ยังไม่รวมราคาโดเมน) และยังมีในรูปแบบราคาเดือนเพียง 400 บาทต่อเดือนและแพ็คเกจคุณจะได้รับ Control Panel DirectAdmin คุณจะสามารถจัดการกับระบบเว็บไซต์ได้ทุกอย่าและยัง ติดตั้ง Wordpress เพียง 1 คลิก

Our Cloud VPS (Linux) plans

เราให้บริการเซิฟเวอร์สเหมือนที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย Server Dell CPU Xeon ที่เป็น CPU สำหรับเซิฟเวอร์ทำให้มีความเสถียรภาพสูงและ Network ที่เราใช้ต่อตรงจาก Core Network ด้วย Port 10 Gbps x2 มายัง Switch ที่เราใช้จึงหมั่นใจได้ว่า Network ของเรามีความเร็วไวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจำนวนมากของเรา SLA 99.6%

>

ทำใมถึงต้องเลือกบริการของเรา

I-NETHOSTING

Live Support

ท่านรสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเมื่อพบปัญหาทีมงาน Support จะแก้ไขโดยทันทีภายในไม่เกิน 2 ชั่วโมงท่านสามารถแจ้งปัญหาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ support@i-nethosting.com ได้ตลอด 24/7

Network Technology

เครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ CAT, ISPIO, CSLOIXINFO ทางเราเลือกใช้งานอุปกรณ์ Switch ของ Cisco Upstream port 10 Gbps x2 เพื่อรองรับการใช้งาน Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับผู้ให้งานได้อย่างเต็มที่และมีความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายของเรา

Hardware Technology

บริการเช่าเว็บโฮสติ้งเราให้ลูกค้าเลือกแพ็คเกจได้อย่างหลายรูปแบบเราเลือกใช้ Hardware เป็นนิยมใช้กันระดับโลกเช่น Dell HP Supermicro เซิฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ระบบของเรามีความเสถียนและความรวดเร็วในการให้บริการ

Live Monitoring

ทางทีมงาน i-nehosting ได้ให้ความสำคัญในการ Monitor Server เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากระบบมีการใช้งานตลอดเวลารวมถึงระบบแจ้งสถานะของ Server หรือ Network จะสามารถแจ้งเตือนได้ทันทีและรวดเร็ว

เทคโนโลยีที่เราเลือกใช้

เราเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการรองรับลูกค้าและความรวดเร็วในการทำงานของระบบ

Do you want to view Plans & Pricing ?

Follow the button in the right section.